Střediska

V současné době hospodaříme na zhruba 100ha půdy ležící ve třech lokalitách.

Všechny firmou obhospodařované pozemky se nacházejí v CHKO.

 

Středisko Radešov

Na středisku v Radešově, kde leží statek, hospodaříme na ploše zhruba 70-ti hektarů převážně orné půdy. Na části plochy, cca 5ti hektarech, pěstujeme zeleninu, zahradní plodiny a bylinky. 14. ha zabírají plochy sadů.

Středisko Adršpach

Pozemky střediska Adršpach s rozlohou zhruba 30ha jsou obhospodařovány jednak jako orná půda (hlavní plodinou je ječmen jarní), a jednak jako sady, ve kterých jsou vysazeny: bez černý, trnka obecná a růže šípková.

Středisko Rejdice

Nejmenší a nejvzdálenější středisko se nachází v Dolních Rejdicích u Kořenova v Jizerských horách a je tvořeno cca 1,5 ha sadů (jeřáb, třešeň a jabloň), které obklopují rekonstruovaný objekt horské usedlosti.