Historie

Krajina, ve které dnes leží naše hlavní středisko Císařský statek Radešov, se nacházela v pohraničních hvozdech obklopujících první státní útvar vznikající na českém území. Bylo to knížectví a později království rodu Přemyslovců. Významný představitel tohoto rodu, první dědičný král českých zemí, Přemysl Otakar I. daroval roku 1213 krajinu v okolí dnešního města Police n.Metují mnišskému řádu Benediktinů. Ti založili v místě dnešního polického kláštera svoji kapli a začali krajinu kolonizovat. Káceli a vypalovali lesy, krajina byla osídlována, a postupně tak vznikala dnešní města a obce v okolí.

Již v roce 1406 byla podle klášterního urbáře výměra obhospodařovaných pozemků v obci Radešov zhruba stejná jako je dnes. Na polích, která dnes oséváme naši předci hospodařili již 600 let. Krajem za tu dobu procházely požehnané roky i hrůzy války, období rozkvětu Českého království i doba husitských válek, doba nadvlády rodu Habsburků. Za vlády významné představitelky tohoto rodu, Marie Terezie, byla v obcích přidělována popisná čísla. Číslo 1, které zůstalo našemu statku dodnes, bylo tehdy přidělováno farám, domům starostů a, jak se tehdy na malých obcích říkalo - Šolců, tedy nejdůležitějším budovám v obcích.

Možná i proto si toto stavení vybral k přenocování v noci ze 13. na 14. srpna roku 1758 i pruský král Vilém II. Veliký, slavný zakladatel pruského státu. Krajem tehdy táhl se svojí armádou v bojích právě s Marií Terezií o Habsburské dědictví v tzv. sedmileté válce. O několik let později projížděl obcí na jedné ze svých častých inspekčních cest po své říši syn Marie Terezie, Císař Josef II. Krátce zde pobyl, aby přijal hold svých poddaných. Co mohli prostí chudí lidé svému císaři dát? Pohostili ho rybami a vysadili na jeho počest strom. Lípu. Dodnes roste před naším statkem v plné síle. Na to, o jak malou obec se jedná, jistě úžasná stopa historie. Byla však i období, kdy budova statku sloužila jako sklad náhradních dílů, byla upravena pro chov činčil... Starou lípu, před budovami statku jsme přijali také do jména našeho statku Tilia.

Zdroj: Příběhy kláštera a města Police nad Metují, W. Wladiwoj Tomek.

Pozemky našeho střediska Adršpach se nacházejí v lokalitě na Kalousích v blízkosti pramenné oblasti řeky Metuje. Ale také v těsném sousedství tzv. Horního hradu Adršpach. Ten byl kdysi sídlem loupeživých rytířů. A také naše pozemky sloužili jako hospodářská základna lapkům. Dnes by to tak již platit nemuselo.

Naše nejmenší středisko leží na hranici Krkonoš a Jizerských hor. Jedná se o tradiční sklářský kraj. Pozemky zde obklopují rekonstruované horské stavení. Nejspíš v minulosti sloužili k chudé obživě sklářů.

Historie stejně rozporuplná jako dnešní život.