O statku

Firma Statek Tilia, s.r.o. vznikla v roce 1994.

Jedná se o soukromou firmu rodinného typu. Po celou dobu své existence se zabývala výhradně zemědělskou činností a to pouze rostlinnou výrobou. Získané pozemky byly připravovány tak, že se firma mohla ke 30.9.2005 přihlásit do systému ekologického zemědělství.

Od roku 1999 rovněž probíhá postupná oprava a příprava objektů Císařského statku na středisku v Radešově u Police nad Metují tak, aby tvořily technické zázemí pro ekologickou výrobu. Důležitá etapa budování byla ukončena k 31.3.2010.

Firma má dnes k dispozici vlastní kotelnu na spalování dřevní hmoty, garáže s prostorem pro drobné opravy techniky, přístřešky pro uložení strojů a manipulační prostory. V objektu bývalé stodoly je opravená posklizňová linka a jsou tam prostory pro ošetření a uložení zrna. Zrekonstruovaný objekt bývalého kravína slouží nyní pro uskladnění a ošetření potravin. Samotnou budovu statku jsme postupně adaptovali, a tak vznikla sušárna bio produktů, malá výrobna vzorků biopotravin umožňující také mletí mouky na kamenném mlýnu a pečení v původní peci. Vedle toho je v prostoru statku také malá prodejna, v níž Vás rádi uvítáme. Její prodejní doba je prozatím sezónní.